Grażbicycl – kastomizacja roweru

Kastomizacja roweru za pomocą napisu wyciętego w folii i zatopieni go w kilku warstwach lakieru klar.