Kasztanka Józefa Piłsudskiego

Przemalowanie różowej figury konia w umaszczenie kasztanki Józefa Piłsudskiego. Całość wykonana farbami w sprayu.