Logo ZSCKR

Identyfikacja wizualna na elewacji budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Namalowaliśmy 4-metrowe logo z zachowaniem odpowiedniej kolorystyki.