Ochotnicza Straż Pożarna

Identyfikacja miejsca. Oznakowanie remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadolicach Wielkich.